UA-88826613-1

פורום קניין רוחני, זכויות יוצרים ופטנטים - בהנהלת עורך דין נח שלומוביץ'


נושא
מחבר
תאריך ושעה

RE: פטנט בכורה
25/05/2022 11:01
בדרך כלל מדברים בפטנטים על מסמך בכורה ועל תאריך בכורה.
כדי למנוע את הצורך מהממציא להגיש את בקשת הפטנט שלו בכל המדינות בו זמנית, הוחלט באמנת פריז לאפשר הגשה של פטנט במדינה אחת החברה באמנה, ואז תוך חצי שנה להגיש אותו בשאר המדינות. (החצי שנה תוקנה ו הפכה מאז לשנה).
התאריך הראשון שבו הוגגשה הבקשה לפטנט נקרא תאריך הבכורה, ובקשת הפטנט הראשונה חתומה על ידי המדינה שקיבלה אותה בתאריך הבכורה נקרא מסמך הבכורה.
תאריך הבכורה קובע את המועד שלפיו בוחנים את הפטנט זאת אומרת פרסומים שהיו קודם לכן יכולים לפגוע ביכולת לקבל פטנט ופרסומים שהיו לאחר תאריך הבכורה אינם משפיעים עליו. תאריך הבכורה משפיע גם על התחרות בין בקשות זהות לפטנט שהוגשו על ידי שני אנשים, תאריך הבכורה הוא זה שיקבע את הזוכה גם במדינות שהוגשו לאחר מכן, אך מסתמכות על תאירך הבכורה.

 

 

שאלות? רוצה לשוחח עם עורך דין נח שלומוביץ'?
חייג/י טלפון: 03-6771958

שאלה בנושא: RE: פטנט בכורה - פורום קניין רוחני, זכויות יוצרים ופנטנטים