UA-88826613-1

פורום קניין רוחני, זכויות יוצרים ופטנטים - בהנהלת עורך דין נח שלומוביץ'


נושא
מחבר
תאריך ושעה

05/03/2018 20:15
היי,
היום אני מועסק בבית תכונה ומקביל עובד על מיזם פרטי.
בחוזה העבודה שלי אני חתום על כתב התייחבות לשמירת סודיות ואי תחרות.
הסעיף שמדאיג אותי מנוסח כך:
זכות הבעלות במידע הסודי ובכל המצאה ו/או שם מסחרי ו/או קניין רוחני אחר וכן הזכות לממש המצאה ו/או
פטנט ו/או קניין רוחני, בין אם זכויות אלה ניתנות לרישום על פי דין ובין אם לאו, אשר אמציא או אפתח או
שאהיה שותף להמצאתם ו/או פיתוחם בתקופת עבודתי בחברה והקשורה בתחום העיסוק של החברה, תהיה
שייכת לחברה באופן בלעדי, ולא אהיה זכאי לתמורה או תגמולים כלשהם בגינם, לרבות השימוש בהם.
האם משמעות הסעיף שתיפוח עליו אני עובד יהיה בבעלות החברה?
תודה

 

 

שאלות? רוצה לשוחח עם עורך דין נח שלומוביץ'?
חייג/י טלפון: 03-6771958

שאלה בנושא: בעלות על פיתוח קוד שנעשה בזמן עסקתי בחברה כשכיר - פורום קניין רוחני, זכויות יוצרים ופנטנטים