UA-88826613-1


הוספת תגובה ל - RE: זכויות שימוש בסרטונים והאם אפשר לתבוע
אבקש לקבל תגובות לאימייל שלי *


*(אנו לא עושים כל שימוש בכתובת הדוא"ל שלך ולעולם לא נשלח אליך דואר זבל)
נושא
מחבר
תאריך ושעה

07/04/2021 09:38
השאלות הן אכן מורכבות מאד, ואין להן תשובה חדש משמעית.
ראשית כמו שהיטבת להבחין יש שני נושאים עיקריים: הזכות לפרטיות ולשם טוב של המצולמים. וזכויות היוצרים בסרטונים.
חוקי לשון הרע והגנת הפרטיות נועדו להגן על אנשים מפני פרסומים שפוגעים בפרטיות שלהם או שהם מבזים או משפילים אותם.

יש בהחלט הגנות שמאפשרות שימושים כפי שציינת של צילום ברשות הרבים אבל בהחלט תלוי מה מצולם, מי צילם ומי מצולם, התשובה יכולה להשתנות באופנים רבים בהתאם לתשובות לשאלות הללו.
הנושא השני הוא זכויות היוצרים, יש אמנם דוקטרינה של שימוש הוגן, אולם לא ברור לגמרי שפרודיה נכללת בדוטרינה הזו, ואין פסיקה חד משמעית בישראל לגבי כך. גם בארה"ב שבה פרודיה מותרת התנאים הם חשובים מאד כדי לקבוע האם מדובר בשימוש הוגן מותר, או בשימוש מפר. חשוב תוכן הסרטון, הזכות שלא יעשה בו סילוף או הגחכה שפוגעים בערכו. כמה מתוך הסרטון המקורי מועתק ומה המשקל שלו ביצירה החדשה שאתה יוצר. לכן אם אתה רוצה לעשות משהו כזה בבאפן חד פעמי - מומלץ להימנע. אם אתה רוצה לעשות משהו קבוע שיש בו חשיבות אומנותית/חברתית/כלכלית משל עצמו קח בחשובן שאתה צריך ייעוץ וליווי משפטי שוטף ביחס לכל אייטם.