UA-88826613-1


הוספת תגובה ל - RE: הקמת אתר חינוכי להוראת אנגלית וזכויות יוצרים
אבקש לקבל תגובות לאימייל שלי *


*(אנו לא עושים כל שימוש בכתובת הדוא"ל שלך ולעולם לא נשלח אליך דואר זבל)
נושא
מחבר
תאריך ושעה

31/03/2020 10:09
מידת החשיפה להפרת זכויות תלויה כמובן בחומר שבכוונתך להשמש בו.
זכויות יוצרים ניתנות על דרכי ביטוי של רעיון, והגבול ביןהרעיון שהוא חופשי לשימוש ובין הביטוי שלו, הוא לא תמיד ברור וחד.
כאשר התוכן עצמו הוא גנרי, כמו עובדות, חדשות, תיאוריות מדעיות אזי רק הניסוח עצמו, והבניה של הטקסט הם הביטוי המוגן. אולם גם אז לא תמיד צריך להעתיק מילה במילה על מנת להפר זכויות. לעיתים עצם בניית המרקם של הטקסט, הדוגמאות, הפירוק לפרקים ופסקאות - מוגנים אף הם.
גאשר התוכן יצירתי יותר, כמו סיפור, מערכון או יצירה ספרותית או דרמטית אחרת, הרי שההגנה של הביטוי נפרשת גם על קווי אופי של דמויות, וקווים בעלילה.
לכן הדרך הפשוטה ביותר היא להשתמש בחומרים שבבירור חלפה תקופת זכות היוצרים שלהם (75-100 שנה ממות המחבר. או להשתמש בחומרים שבעלי הזכויות שלו נתנו לכך אישור.