UA-88826613-1


הוספת תגובה ל - RE: העברת פרויקט אדריכלי מאדריכל לאדריכל
אבקש לקבל תגובות לאימייל שלי *


*(אנו לא עושים כל שימוש בכתובת הדוא"ל שלך ולעולם לא נשלח אליך דואר זבל)
נושא
מחבר
תאריך ושעה

08/08/2018 11:34
אני לא מכיר הסכם העברה סטדנרטי. מעבר לכך, זה לא מובן מאליו שאדריכל יסכים להעביר את התוכניות לאדריכל אחר.
יש חאדריכל זכויות יוצרים בתוכניות, לכן יש לו יכולת למנוע את ההעברה. בכל מקרה, חשוב לדעת מה נחתם בהסכם מול אותו האדריכל.
בנוסף לכך קיימות הוראות של תקנות המהנדסים והאדריכלים (תקנה 12) שקובעת שאדריכל או מהנדס לא יקבלו לטיפולם שירות אם השירות היה קודם בטיפולו של אדריכל או מהנדס אחר, אלא אם יש הסכמה בכתב של האדריכל הקודם. התקנות קובעות מספר תנאים שמכתיבים את נוהל המעבר, אבל חשוב לזכור שברירת המחדל היא שאסור לאדריכל אחר לטפל, אלא אם יתקיימו התנאים.