UA-88826613-1


הוספת תגובה ל - RE: הפרת זכויות יוצרים
אבקש לקבל תגובות לאימייל שלי *


*(אנו לא עושים כל שימוש בכתובת הדוא"ל שלך ולעולם לא נשלח אליך דואר זבל)
נושא
מחבר
תאריך ושעה

10/04/2018 12:25
נתחיל מהסוף. השאלה האם נתין לתבוע אותך היא קצת טריקית. מיד ניתן לתבוע כל אדם, השאלה היא מה הסיכויים של תביעה כזו, אולם שאלה נוספת היא מה התוצאות של ניהול הליך משפטי.
הדבריםחשובים משום שלעיתים גופים גדולים נוטים לתבוע גם כאשר סיכויי התביעה שלהם לא גדולים, מתוך הבנה שמי שמולם יתקשה להתמודד עם העלויות והדרישות של הליך משפטי מורכב.

לגבי השאלה עצמה, אם השימוש בסימן המסחר נעשה כבאייקון תרבותי ולא כסימן מסחר, דהיינו לא לסמן סחורה מסוימת אלא לקשט, אזי השאלה עוברת לתחום זכויות היוצרים, והשאלה האם הלוגו או שימוש בו מהווים הפרה של זכות היוצרים.
בדרך כלל נוטים לראות התייחסות תרבותית ללוגו מפורסם כציטוט מותר, ולכן ניתן להשתמש בו. כאמור כל הדברים אמורים כאשר זה לא לסימון סחורה או שירות בעל אופי מסחרי.